top of page

Hjärtstartare

Varje år drabbas cirka 10 000 personer av ett plötsligt och oväntat hjärtstopp, bara 500 överlever. Det enda sättet att rädda personens liv är genom att omgående påbörja HLR tillsammans med användandet av en hjärtstartare. Vid hjärtstopp är varje sekund viktig, är du förberedd? Hjärtstartare ökar möjligheten till överlevnad till drygt 70%.

Hjärtsäker zon

Sedan september 2015 finns en standard framtagen av Swedish Standard Institutes (SIS) SS 280000. Standarden behandlar allt från hjärtstartarens placering till utbildning av personalen och rutiner för underhåll mm. Med hjälp av våra duktiga medarbetare hjälper vi er att hjärtsäkra er arbetsplats utifrån standarden. 

bottom of page